Birinci Dünya Harbi’nde 24 Nisan 1916 günü Irak Cephesinde ne İngiltere’nin ne de dünyanın beklemediği bir hadise gerçekleşmişti. Balkan Harbi’nde adeta hezimet yaşamış olan fakat bir sene içerisinde yeniden dizayn edilerek dünyanın karşısına dikilen Türk Ordusu, döneminin en güçlü donanmasına ve teçhizatına sahip olan İngiliz Ordusu’nun 5 generalini, 481 subayını, 13.300 erini yapmış oldukları kuşatmayı kazanarak esir almıştı. Birinci Dünya Harbi’ne girerken hiçbir cephede mağlup olma ihtimalini düşünmeyen İngiliz kamuoyu, Kutül Amâre bölgesinde yaşanan bu İngiliz mağlubiyetiyle Türkler de hala birçok hayatî kuvvetin bulunduğunu tekrardan hatırladı.

İngiliz Ordusu Bağdat’ı kuşatmak üzere Basra’ya çıkarma yapar. Irak ve Havalisi Komutanı Nureddin Paşa Selman-ı Pâk’ta İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanarak bu ilerleyişi durdurur. Halil Paşa’nın cepheye intikali ise bu zaferden birkaç gün önce olmuştur. Komutasında ki 51. ve 52. tümen Selman-ı Pak Muharebesi’ne yetişmiş ve savaşın zafer ile sonuçlanmasında faydaları olmuştur. Fakat hastalığı dolayısıyla Halil Paşa savaşa katılamamıştır. Yeri gelmişken bahsetmemiz gereken önemli bir husus vardır. 100. seneyi devriyesinden sonra gündeme gelmiş olan Kut’ül Amâre Zaferi hakkında yeni eserler çıkmaya ve araştırmalar yapılmaya başlandı.

Yazının devamı İttihat Dergisi Haziran – Temmuz Sayısında…