Osmanlı İmparatorluğu’nun son on yılına imza atan1 ve Türk tarihinin ilk profesyonel haber alma örgütü niteliğindeki Teşkilat-ı Mahsusa’ dan halkımız ne yazık ki bir Amerikalı sayesinde haberdar olmuştur. Kuruluş tarihi noktasında tarihçilerin ve konunun uzmanlarının tam olarak ittifak sağlayamadığı bu gizemli örgütün isim babası ise Miralay Rasim Bey’dir.2

Teşkilat-ı Mahsusa, öncelikle Enver Paşa’nın bir anlamda sırdaşlarından Süleyman Askerî’nin idare ettiği ve İttihat Terakki’nin Batı Trakya’ya ilişkin kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle meydana gelmiştir. Söz konusu örgüt Eşref ve Selim Sami Kuşçubaşı, Mehmet Akif Ersoy, İbn-i Reşit, Bulgar Sadık, Yusuf Şetvan, Aziz Ali Al Mısri, Sami Çölgeçen, Hüsrev Sami gibi3 geniş yelpazeden isimleri bünyesinde barındırıyordu.

İttihat Terakki’nin yönetimi ele almasından sonra bu örgüt sadrazama bağlı olarak çalışmış, fakat bu bağlantı idari bağlantıdan ileri gitmemiş ve örgüt çalışmalarında bütünüyle bağımsız, sadece Enver Pasa’ya bağlı olarak hareket etmiştir. Teşkilatı Mahsusa’nın dayandığı politikalar açık seçik tanımlanamamıştır. Teşkilatın mensupları geleneksel Osmanlıcılık fikrine bağlı gibi görünseler de, teşkilat Türk ve İslam Birliği ülküsüne ve Pantürkizm fikirlerine dayanmıştır.4 Ağustos 1914’te yeniden örgütlenen Teşkilat-ı Mahsusa’nın hedefinde 3 ülke vardır: Rusya, Fransa ve İngiltere…

Yazının devamı İttihat Dergisi Eylül – Ekim Sayısında…

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.