Değerli 3. Jöntürk Harekâtı okurları,

3. Jöntürk Harekâtı Dergimizin bu ilk sayısında sizlerle buluşmanın iftiharını ve heyecanını yaşıyoruz. Bir ittihatçı geleneği olarak; göç edilen, sürgün ettirilen her vilayette bir dergi, bülten, mecmua vs. çıkarmak ruhumuza yapışıverdi.

Devrin ittihatçılarından, namlı edebiyatçı yazar Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi adlı eserinde, Girit-Kandiya vilayetinde öğrendiği yöntemlerle, Trablusgarp sürgünündeyken balık tutkalı, gliserin, ve anilin boyasıyla kâğıt ürettiklerini ve bu sayede de zorlu sürgün günlerinde bile “Hatıra” adı verilen dört sayfalık bir dergi çıkardıklarını anlatıyor bizlere. Tüm bu imkânsızlıklar içerisinde dahi; ilme, edebiyata ve nihayetinde teşkilatçılığa verilen önem bizi her daim ayakta tutan bir enerji kaynağı, yol gösteren bir fener olmuştur.

Bir ittihatçı geleneği dediysek, sadece bu geleneği sürdürmek adına böyle bir işe girişmediğimizi, bu ve süregelecek tüm sayılarımızda siz değerli okurlarımıza ispat yolunda olacağız.

Dergi misyonumuza değinmeden evvel ise tarihin bizim jenerasyonumuza yüklediği misyona değinmek istiyorum. Bizlerin içinden ne bir Enver Paşa, ne bir Mahmut Şevket Paşa, ne bir Resneli Niyazi, ne de bir Gazi Mustafa Kemal Paşa çıkmıştır. Ancak onların yetişeceği ortamı bizler hazırlayacağız. Bizim jenerasyon bir Enver Paşa, bir Eşref Sencer, bir Talat Paşa yaratamazsa, gelecek nesil; ne bir hayal kurabilecektir, ne de hayalleri uğruna savaşıp kendinden sonra gelecek olanlara vatan toprağı bırakabileceklerdir. Tarihin bizim kuşağa yüklediği miras bu denli ağır iken boşa harcanacak tek bir nefesimiz bile olmadığına inanıyoruz.

Ancak bu topraklar Ömer Halisdemir’ler, Fethi Sekin’ler çıkarmaya devam ettikçe bizim umudumuz hep diri kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ”… gidip Toros dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla TÜRK’ü yenemez.” Her yüzyıl kendi kahramanlarını yaratır. Yaratmaya da devam edecek. Tarih bunu bize her seferinde göstermiştir. Biz de bugünün nesli olarak, yarının kahramanlarını yaratacağız.

3. Jöntürk Harekâtı olarak tarihin sırtımıza yüklediği bu yükü, gücümüz yettikçe taşıma gayesinde olacağız. Bunu kendimize şiar edinerek çıktığımız bu kutlu yolda siz değerli okuyucularımızla iki ayda bir tekrar ve daha güçlü bir şekilde buluşacağız. Biz içinden İttihatçıları doğurmuş Jöntürkleriz.

Enver Paşa’mızın yolunda, yeni Enverler yetiştirmek adına 3. Jöntürk Harekâtı olarak; BİZ GELDİK…

Enes ŞENGÖNÜL