Yedi tepe, usul usul göğsünde uyanıyordu mavi göğün. Alınmamış abdestler, kılınmamış bir çok namaz borcu olan kılıçlar çekildi yeryüzünün güzel gelini Konstantiniyye için. Günler, aylar, yıllar geçe dursun; güzeller güzeli Konstantin, birçok devletin hatta imparatorun hayalini süslemeye devam etti. Nice halifenin, nice komutan ve askerlerin hayalini süsleyen şehr-i gelin eteğinin dibine bile yaklaştırmıyordu kimsecikleri. Araplar, Venedikliler, Cenovalılar hepsi soyut bir suretti Konstantin için. Yüce ırkın nice komutanları, nice padişahları da sırlı hadisin açacağı kut’lu cennet kapısından girmek istese de, ne Beyazıt ne Musa Çelebi ne de 2. Murat; güzel komutan rütbesine erişemedi.

Yazının devamı 3. Jöntürk Harekâtı Dergisi Nisan Mayıs Sayısında…