İttihat

Tarih, Kültür ve Fikir Dergisi
İki Ayda Bir Yayınlanır.
Yayın Türü: Süreli

İmtiyaz Sahibi
Sefa SUNGUR

Genel Yayın Yönetmeni
Sergen ÇİRKİN

Grafik Tasarım & Mizanpaj
Sunmedia

Dağıtım & Satış
Coşkun PAKSOY

Redaksiyon
Cihat ÖZTÜRK

Yayın Kurulu:
İlyas KARA
Hakan BOZ
Sergen ÇİRKİN
Samet ÖZDEMİR
Saffet Alp YILMAZ
Ömer KARAKURT
Alperen Kürşad ZENGİN
Şevket Talha APUHAN
Alperen DEMİR
Tuğrul SALMAN
Cengiz DEMİRCİ
Mehmethan DERİN
Durdu Mehmet MENGÜR
Fatih Mehmet GÖNÜLTAŞ
Ozan BODUR
Oğuzhan YÜCEL

İletişim

www.ittihatdergisi.com
info@ittihatdergisi.com
facebook.com/ittihatdergisi
twitter.com/kutlufedai
instagram.com/kutlufedai