İttihat

Tarih, Kültür ve Fikir Dergisi
İki Ayda Bir Yayınlanır.
Yayın Türü: Süreli

İmtiyaz Sahibi
Enes ŞENGÖNÜL

Genel Yayın Yönetmeni
Enes ŞENGÖNÜL

Grafik Tasarım & Mizanpaj
Sefa SUNGUR
sefasungur.com
info@sefasungur.com

Dağıtım & Satış
İlker ALGAN
olganilker_26@gmail.com

Redaksiyon
Cihat ÖZTÜRK

Yayın Kurulu:
İlyas KARA
Hakan BOZ
Tuğrul Oğuzhan YILMAZ
Ömer KARAKURT
Alperen Kürşad ZENGİN
Şevket Talha APUHAN
Alperen DEMİR
Tuğrul SALMAN
Cengiz DEMİRCİ
Mehmethan DERİN
Durdu Mehmet MENGÜR
Fatih Mehmet GÖNÜLTAŞ
Zeynep YİĞİT
Sefa SUNGUR
Ozan BODUR
Oğuzhan YÜCEL

İletişim

0553 319 6254
www.ittihatdergisi.com
info@ittihatdergisi.com
facebook.com/ittihatdergisi
twitter.com/kutlufedai
instagram.com/kutlufedai

Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı: Sefa Sungur
Garanti Bankası Siteler Şubesi
Şube Kodu: 0126
Hesap No: 6676115
IBAN: TR36 0006 2000 0160 0006 6761 15