Türk Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkması, Mondros Mütarekesi’nin imzalanması vatanın işgal edilmesiyle sonuçlanmıştır. Başlayan işgallere karşı Anadolu’da çok kısa bir sürede direniş örgütleri kurulmaya başlamıştır. Bu kurulan direniş örgütleri Milli Mücadele’de vatanın işgalden kurtarılması sürecindeki mücadelede hayati roller üstlenmişlerdir. İttihat ve Terakki’ye bağlı esnaf ve askeri kesimin çabalarıyla kurulan teşkilatlar İstiklal Mücadelesi’nin belkemiğini oluşturmuştur.

Milli Mücadele’ye son derece büyük destekler sağlayan, Milli Mücadele’nin üzerine kurulduğu Karakol Teşkilatı ise; hayati rol oynamasına rağmen önemi göz ardı edilmiştir. Yazılan Milli Mücadele tarihinde maalesef hemen hemen hiç üzerinde durulmaz. Öte yandan Karakol Teşkilatı’nın önde gelen üyelerinin anılarının elimizde olmayışı, 1926 yılındaki İzmir Suikastında ortadan kaldırılmaları gibi hususlardan dolayı Karakol Teşkilatı hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlıdır. Teşkilatla yakın ilişki içerisinde olan Hüsamettin Ertürk, Kemal Koçer, Fahri Can, Muharrem Giray, Halide Edip Adıvar gibi isimler anılarını yazmışlardır.

Milli Mücadele dönemindeki işgal karşıtı örgütlerin mahiyetlerini ve mücadele tarzlarını anlamak için İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından 16 Mart 1920 tarihinde işgal edilmesi belirleyici olacaktır. Bu tarihe kadar Mücadele eden gizli örgüt, İttihatçılar tarafından kurulan Karakol Cemiyeti’dir. Cemiyet hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına rağmen cemiyetin kuruluşu hakkında bilgiler nettir.

Karakol Cemiyeti’nin kurulması için ilk adım Ekim 1918’in son haftasında Enver Paşa’nın Kuruçeşme’de olan yalısında yapılan bir toplantıda Talat Paşa tarafından atılmıştır. Hüsamettin Ertürk anılarında, Talat Paşa’nın yurt dışına çıkmadan önce eski İaşe Nazırı Kara Kemal Bey’e “İttihatçılıkta sebat edeceklerin gizli bir teşekkülle birbirine bağlanması” konusunda talimat verdiğinden bahsetmektedir. Kara Kemal Bey bunun üzerine Erkan-ı Harp Miralayı Kara Vasıf Bey ile bir görüşme yaparak durumu bildirmiş yapılan toplantıda Teşkilatın kurulması kararlaştırılmıştır.

Yazının devamı İttihat Dergisi Eylül – Ekim Sayısında…

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.