İkinci meşrutiyetin ilanını sağlayan , hatta en başta geleni Resneli NİYAZİ.

Kahraman-ı hürriyet sanıyla ünlenmiş gerillacı Resneli.

İttihatçıların emrinde istibdata karşı ayaklanıp dağa çıkan Resneli.

Osmanlının kuruluş-yükselme dönemlerindeki idarecilerin izinden giden, duraklama ve dağılmaya neden olan yönetici zihniyete karşı bir başkaldırı harekatının simge ismi Geyikli Niyazi Bey. Duraklama ve çöküş döneminde 4.Murad, 3.Selim ve 2.Mahmud gibi zat-ı şahaneleri rehber edinen Resneli.

Mithat Paşalar, Namık Kemaller, Şinasiler’in fikir dünyasını aydınlattığı Resneli.

İttihat ve Terakki’nin kendisini görevlendirmesinden dolayı büyük gurur taşıyan Resneli.

Oluşturduğu “Hatırat-ı Niyazi” eserinde bile İttihat ve Terakki zihniyetinin nasıl ve kimler tarafından oluştuğunu açığa sunmayan Resneli.

1887’li yıllarda manastır ortaokulunda Bursalı Tahir efendinin eğitiminden geçen Resneli.

1894 pangaltı harp okulunda hürriyetçi hocaların Arabistan’a sürülmesiyle aldığı diplomada vatan hainlerinin (Zeki SERVEST, İsmail PAŞA) mührünün olmasını içine sindiremeyen Resneli.

Meslek hayatının ilk evrelerinde makamların; uşaklardan, damatlardan casusluktan yetişen kişilerce işgal edildiğini farkeden Resneli.

Beyoğlu-Taşkışla mahkemelerinin Yıldız Sarayı’na bağlı verdiği kararlara tahammülü olmayan Resneli.
Yıldız’ın, kötü gidişatı Yunan Savaşı ile örtbas etmeye çalışırken; içerdeki Türkçüleri ihanetle karalama düşüncesinden haberdar olan Resneli.

Yunan savaşından sonra geri göreve itilerek Resne yakınındaki Ohri taburundaki redif birliğine verilen Resneli.

Bulgaristan Ohri kaymakamı Ali ASAF’ın kendisine gelen Rusların kendilerini isyana teşvik ettiğini söyleyen Hristiyan köylüyü azarlamasına şahit Resneli.

Yazının devamı 3. Jöntürk Harekâtı Dergisi Şubat – Mart Sayısında…