Eylül - Ekim 2017 Sunuş Yazısı Arzu Enver Eroğan

“İttihat” dergisinin muhterem yöneticileri ve yazarları;

Giriştiğiniz bu kutlu uğraşın aynı zamanda meşakkatli bir yolun başlangıcı olduğunu; bununla beraber ancak sizler, vatanperver genç nesiller, sayesinde necip milletimizin dünü daha iyi öğrenerek yarını daha donanımlı karşılayabileceğini düşünüyorum.

Uzun ve şanlı bir tarihe sahip olan Devlet-i Aliye nasıl ki bir Türk Devleti idiyse devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kutlu yarınlarına doğru yol almaktadır. Devletlerin tarihinde bazı istisnai dönemler olur. Bu istisnai dönemlerde muktedir olanlar tarihte kimi tahrifatlara yol açabilirler. Maatteessüf yakın tarihimizin bazı muktedirleri de böyle istisnai zamanlarda bu basit ve değersiz yola tevessül etmişlerdir. Bu devir, büyük tarihimiz içinde küçük bir dönemi teşkil etse de tahrifatın etkileri günümüzde de kısmen devam etmektedir.

Bu durumdan ve bu duruma bağlı nedenlerden dolayı uğraşınız zorluklarla karşılaşabilir. Yılmadan devamı etmeniz neticesinde “birleştirme – ittihat “ çalışmalarınızın, milletimiz tarafından büyük teveccühle karşılanacağına inanıyorum. Başarılarınızın artarak devamını temenni ederim.

Arzu Enver EROĞAN
Şehit Enver Paşa Torunu
İttihat Dergisi Danışma Kurulu Başkanı

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.