Çöle Gizlenen Umutlar - Selim Han Yeniacun

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Teşkilat-ı Mahsusa, ordunun harekât gerçekleştireceği bölgelerde görevlendirilip öncü kol görevi üstlenmekteydi. 1914 sonbaharında İzmirli Mümtaz Bey komutasında bir teşkilat birliği Şam’a konuşlandırılmış ve kendisinden sonra gelecek olan ordu birlikleri için Levant1 coğrafyasında güvenlik hattı oluşturup tedarik yollarını keşifle görevlendirilmiştir. Kanal Cephesi diye adlandırılacak olan cephenin açılmasından önce askeri harekat planları ve Cemal Paşa komutasındaki 4. Ordunun ilerleme güzergahları yine Erkan-ı Harbiye ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın da verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Teşkilat birlikleri önemli mevkileri zapt ederken 4. Ordu ise sırasıyla Filistin üzerinden Sina’ya, oradan da Süveyş Kanalı’na ortalama yirmi beş kilometre kala taarruz karargahı kuracaklardır. Bundan sonra ise ordu üç kola ayrılıp merkez hat ana hedef olan İsmailiye’ye güneydeki kol Süveyş Kanalı’na ve kuzeydeki kol ise Kantara’ya saldıracaktı.

Teşkilat-ı Mahsusa’da 4. Ordunun öncül kolu olarak görev alan gönüllü birliklerinin sayısı tahminen şu şekilde kaydedilmiştir. Trablusgarp’tan özellikle propaganda amaçlı getirilmiş 200 gönüllü, Suriye’den 270 kişilik Çerkez birliği, Miralay Hilmi Müsellimi komutasında 100-200 kişilik Kürt birliği, Emir Şekip Arslan komutasında 200 kişilik Dürzi birliği, Nurettin bey komutasında 270 kişilik Bulgar Müslümanları birliği ile 257 kişilik geri destek ve lojistik birlikleridir. Bu birlikler sayesinde Sina’da bulunan Anis kasabası, Kal’etün Nahl vadisi ele geçirilmiş ve yol güvenliği sağlanmıştır. Akabe’ye ise asker yığınağı yapılarak olası bir İngiliz taarruzuna karşı önlem alınmaya çalışılmıştır.

Yazının devamı İttihat Dergisi Eylül – Ekim Sayısında…

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.