31 Mart Vakası’nın milli tarihimizdeki yeri ve önemi nedir? 31 Mart Vakası’nı kim çıkartmıştır ve bu kişilerin amaçları nedir? 31 mart Vakası’nın sonuçları ne olmuştur? 31 Mart Vakası denilince akla gelen ilk mefhum Sultan II. Abdülhamit’in biraz da tahkiramiz bir şekilde tahttan indirilmesidir. Ancak cennet mekan Sultan II. Abdülhamit’in hal edilmesi 31 Mart Vakası’nın birçok sonucundan sadece birisidir. Sultan II. Abdülhamit’in halli meselesi popüler tarihçiliğin ilgi cezbeden yanı olduğu için 31 Mart Vakası sanki bundan ibaretmiş gibi anlatılmaktadır. Diğer bir iddia ise İttihat ve Terakki’nin Sultan II. Abdülhamit’i tahttan indirebilmek için bu isyan hareketini kurguladığıdır. Hatta popüler tarihçilere göre bu işin içinde Yahudi – Siyonist parmağı da vardır. Ancak 10 Temmuz İnkılabından 31 Mart Vakası’na kadar geçen sürede İttihat ve Terakki ile Sultan II. Abdülhamit’in diğer yandan Ahrar Fırkası’nı kuran İngiliz muhibbi kanadın ilişki ve faaliyetleri bilinmeden 31 Mart Vakası asla anlaşılamayacaktır.

23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyetin ilan edilmesi ve sonrasında milli egemenliğin tecelligahı olan Meclis-i Mebusan’ın açılması ile beraber esasen Sultan II. Abdülhamit ve İttihat Terakki arasında büyük bir mesele kalmamıştır.

Yazının devamı 3. Jöntürk Harekâtı Dergisi Nisan Mayıs Sayısında…